Word buschauffeur met Verkeersschool Nelen.

Vakbekwaamheid (Code95) voor beroepschauffeurs in Amsterdam en Purmerend

De Code Vakbekwaamheid (Code 95) is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C of D noodzakelijk is.

Slaag bij Nelen Amsterdam en Purmerend voor Code 95

Toetsen

Om naast de vakbekwaamheid ook de Code 95 op het rijbewijs bijgeschreven te krijgen, zult u naast het theoretische gedeelte V3C/D ook de praktische toets en de toets besloten terrein

Lees verder »

Theorie-onderdelen van vakbekwaamheid (Code 95)

Voordat u op praktijkexamen mag, zult u naast de medische keuring bij de arbo-arts (deze vindt elke maand op onze verkeersschool plaats), ook alle theorie-onderdelen behaald moeten hebben. Dit zijn:

• Verkeer en Techniek (RV1) zowel voor C als D
• Administratie goederenvervoer C (V2C en V3C)
• Administratie personenvervoer D (V2D en V3D)

Elke maand starten er weer nieuwe cursussen!

De dagopleiding van Nelen in Amsterdam

• RV1: 4 lesdagen in een tijdsbestek van 2 weken, tijden: 10.00 - 16.00 uur
• V2C + V3C: 3 lesdagen in een tijdsbestek van 2 weken, tijden: 10.00 - 16.00 uur
• V2D + V3D: 3 lesdagen in een tijdsbestek van 2 weken, tijden: 10.00 - 16.00 uur

De examens zullen kort na afloop van de cursus plaatsvinden.

De Praktische toets en de Toets Besloten Terrein

Om naast de vakbekwaamheid ook de Code 95 op het rijbewijs bijgeschreven te krijgen, zult u naast het theoretische gedeelte V3C/D ook de praktische toets en de toets besloten terrein moeten afleggen.

De Praktische Toets
Tijdens deze toets is er o.a. aandacht voor laden en lossen, voorkomen van criminaliteit en illegaliteit, maatregelen bij noodsituaties, invullen van een Europees schadeformulier en voorkomen van fysieke risico’s.

Toets Besloten Terrein
Tijdens deze toets zal de vakbekwaamheid van de kandidaat getoetst worden op het gebied van voertuigcontrole en manoeuvreren. U zult 7 bijzondere verrichtingen dienen uit te voeren. Deze toets duurt 30 minuten en heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

Nascholing Prijzen praktijkdag code95

  • Het Nieuwe Rijden C/D - VO1 (7 uur) € 275,00 (inclusief BTW en aan- en afmeldkosten CCV)

  • Rijoptimalisatie Schadepreventie C/D - V04 (7 uur)€ 275,00 (inclusief BTW en aan- en afmeldkosten CCV)

Nascholing Prijzn theoriedag code95

ja, ik wil graag meer weten!

Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Postcode:
Huisnummer:
Mobile:
E-mail:
Categorie:
Verder wil ik nog het volgende toevoegen of vragen: